https://thongcongnghetquanbinhthanh.com/

Liên hệ

CÔNG TY THÔNG CỐNG NGHẸT QUẬN BÌNH THẠNH CƯỜNG PHÁT
Địa chỉ: 140/68 Nguyễn Khuyến, Phường 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0921092997 & 0977020425
Website: thongcongnghetquanbinhthanh.com

Bản đồ:
Thông cống nghẹt Quận Bình Thạnh